FORSKOLE -en genvej til Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur og Design, samt lign. uddannelsessteder.- KURSER AF LÆNGERE VARIGHED 

For alle med lyst til / brug for at:

   

  • udvikle eller videreudvikle de kreative evner.

  • få helheden med i en personlig udviklingsproces.

  • arbejde målbevidst på at komme ind på et af de kreative uddannelsessteder.

  • Videre/efteruddannelse f.eks. for folkeskolelærere.

  • genoprette balancen mellem venstre og højre hjernehalvdel.

  • oplade pga. stress, studietræthed el.lign.

 

Programmet

Det ordinære og grundlæggende program følges de første tre uger, derefter lægges

undervisningen til rette efter den enkeltes ønsker/behov og

 

ALLE DISCIPLINER BLIVER GENNEMARBEJDET.

 

Der ydes individuel hjælp og vejledning til hjemmeopgaverne til design- og arkitektskolen og til udarbejdelse af materiale til præsentationsmappen. Alle ansøgerer arbejder med, at indøve så mange teknikker som muligt, samt med øvelser med særligt henblik på, at forbedre mulighederne for optagelse.

 

MEN KURSET ER FOR ALLE - UANSET NIVEAU.

 

Der kan arbejdes sammenhængende i mange måneder, med indlagte projektdage i forløbet - til specielle opgaver der udføres ude i byen, på Glyptoteket, Zoo, Frilandsmuseet, Designmuseum Danmark, Nationalmuseet o. lign.

 

Hvis du har tænkt dig, at søge ind på en af de kreative uddannelser, er det en fordel , at starte så tidligt, det er muligt, idet

 

DET ER EN PROCES, DER KRÆVER TID 

 

bl.a. til at blive "dus"  med teknikkerne, samt til at ruste dig både kreativt og mentalt til at udføre hjemmeopgaven og til at klare optagelsesprøven.

 

Et længerevarende kursus på Skolen for kreativ udvikling har gennem årene vist sig at være særdeles frugtbart for mulighederne for at blive optaget på Danmarks designskole og Arkitektskolen. Samt tilsvarende uddannelser. 

 

Omkring 80% af  alle ansøgerne fra vore forskolekurser er blevet optaget - også deltagere, hvis chance havde været ringe uden den ballast, som skoleopholdet har givet. 

Enkelte år har alle deltagere fået tilbudt optagelse på den ønskede uddannelse.

 

 

Hør nærmere hos skolens leder Jette Quist på tlf. 40 63 36 83Vi glæder os til at se dig!KursusstartNæste start:

se- www.sfku.dk

Hør nærmere 40633683

jw@post.tele.dk

 

PORTRÆT

 

CROQUIS

 

GENSTANDSTEGNING

IAGTTAGELSESTEGNING

 

PERSPEKTIV

 

KOMPOSITION

BILLEDOPBYGNING

 

DIV.TEGNETEKNIKKER

 

BLYANT, KUL, KRIDT,

DIV. FARVER,TUSCH,

 

AKVAREL

 

COLLAGE

 

FRIGØRELSES-

TEGNING

 

FARVELÆRE

MATERIALELÆRE

 

MODELBYGNING O.L.

arbejder med tidligere

OPTAGELSESPRØVE

OPGAVER

 

VEJLEDNING OG

HJÆLP TIL UDFØRELSE

AF HJEMMEOPGAVEN

TIL DESIGN OG

ARKITEKTSKOLERNE

 

 

 

 

SUGGESTOPÆDISKE

INDLÆRINGSMETODER.

Hovedbanegården.

Akvarel af Lars Johansen

Katrine Johansen